Company Profile

บริการของเรา

การให้บริการหลังการขาย

การให้บริการหลังการขาย

การบริการหลังการขายคิอหัวใจของงานบริการ เราจึงให้ความสำคัญกับงานซ่อมบำรุง การบริการที่รวดเร็ว ฉับไว และมีคุณภาพ โดยมีทีมช่างผู้ชำนาญการ และหน่วยรถบริการเคลื่อนที่เร็วเตรียมพร้อมไว้ 24 ชั่วโมง ตลอดจนความตั้งใจในการทำงานอย่างมืออาชีพด้วยคุณภาพระดับมาตราฐานสากล ควบคู่ไปกับปณิธานที่ตั้งไว้ โดยยึดหลักการว่า " มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดี การบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงต่อเวลา ตามความพึงพอใจของลูกค้า "