Company Profile

โครงการอ้างอิง

สถานีสูบน้ำโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมวังน้อย พระนครศรีอยุธยา

Project : สถานีสูบน้ำโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมวังน้อย พระนครศรีอยุธยา
Location : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย
Description : ก่อสร้างอาคารสูบน้ำและโครงสร้างอื่นๆ พร้อมระบบไฟฟ้า-เครื่องกล
Project Owner : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

MORE PHOTOS